CENTROMEDICOR

Politica de confidențialitate

1. INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, CENTROMEDICOR S.R.L., prelucrăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Societatea CENTROMEDICOR S.R.L. are sediul social în Bistrița, Piața Morii, Nr. 56, este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. RC J06/227/2010, având CIF 26960474, și este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse.

centromedicor.ro este website-ul oficial al CENTROMEDICOR S.R.L., creat pentru o mai bună informarea utilizatorilor website-ului cu privire la serviciile efectuate, precum și pentru asigurarea unei comunicări eficiente cu clienții. În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind serviciile societății.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care prelucrăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră. Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau utilizator al website-ului CENTROMEDICOR S.R.L.: centromedicor.ro.

CENTROMEDICOR S.R.L.. se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta în vederea transmiterii mesajelor/ solicitărilor/ sesizărilor dumneavoastră, vi se va solicita furnizarea acestui tip de date.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact din cadrul website-ului pe care îl regăsiți la secțiunea ”CONTACT”, precum si din formularele pentru solicitarea serviciilor. 

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii mesajelor, solicitărilor, sesizărilor formulate de dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru. 

Datele solicitate cu ocazia utilizării acestui mijloc de comunicare sunt: numele, adresa de e-mail și numărul de telefon. 

De asemenea, este posibil să colectăm informații tehnice despre utilizatorii website-ului prin mijloace automate – module cookie sau alte tehnologii similare (web beacons, web server logs, s.a), informații precum: adresa IP, sistemul de operare, navigatorul de internet, anunțurile pe care ați dat click, locația, paginile web pe care le accesați pe website-ul nostru, în vederea administrării sistemului. Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu identifică direct o anumită persoană. Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica privind cookie-urile disponibilă pe website-ul nostru.

3. SCOPURILE PRELUCRĂRII

Informarea utilizatorilor și relația cu clienții, respectiv suportul oferit clienților noștri cu privire la diversele mesaje și solicitări formulate prin intermediul secțiunii dedicate (Contact) din cadrul website-ului. 

Formularea răspunsurilor la solicitări, sesizări, reclamații primite online.

Efectuarea demersurilor înainte de încheierea unui contract între societate și clienți.

Informare și promovarea produselor, activităților desfășurate de societate: pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (poștă, email) a informărilor privind serviciile și activitatea societății.

Colectarea de informații de la utilizatori privind gradul de satisfacție referitor la serviciile specifice oferite de către societatea noastră.

Administrarea și întreținerea website-ului, îmbunătățirea experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al website-ului sau a preferințelor de consum ale utilizatorilor website-ului. Pentru a diagnostica sau remedia probleme tehnice de funcționare a website-ului.

Pentru protejarea împotriva fraude își a altor activități ilegale, pentru soluționarea oricăror petiții/plângeri/solicitări ale persoanelor vizate, precum și pentru constatarea sau revendicare unui drept în instanță, soluționarea litigiilor sau investigațiilor în care societatea noastră este parte.

4. TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

 • executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți parte, sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, conform art. 6, lin. 1, lit. b) din Regulamentul UE 679/2016 ( în ceea ce privește trimiterea unui mesaj/ solicitare în legătură cu serviciile promovate prin intermediul website-ului, solicitarea unei oferte, încheierea și executarea contractelor în care societatea noastră este parte: furnizare, vânzare-cumpărare a serviciilor oferite de societate).
 • îndeplinirea unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016 (efectuarea înregistrărilor financiar-contabile, a auditului, arhivării, respectarea obligațiilor contractuale și a politicilor interne, gestionarea afacerii și dezvoltarea activității).
 • consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. a) din Regulamentul UE nr. 679/2016, furnizat în scop de publicitate, în cazul în care l-ați furnizat. Aveți posibilitatea de a vă retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare email sau prin transmiterea opțiunii de dezabonare prin intermediul formularului de contact.
 • interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, asigurarea securității (pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei și a altor activități ilegale) și protejarea drepturilor și intereselor CENTROMEDICOR S.R.L. și ale terților săi colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.

Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

5. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTERPERSONAL

CENTROMEDICOR S.R.L. prelucrează date cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, iar ulterior exclusiv pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor societății noastre.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi șterse sau distruse.

Informațiile colectate de cookies sunt stocate în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.

În cazul prelucrării datelor în baza consimțământului privind transmiterea de informări, datele vor fi prelucrate până la momentul dezabonării dumneavoastră respectiv retragerea consimțământului dumneavoastră.

6. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, CENTROMEDICOR S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității societății noastre prin intermediul website-ului, precum furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), furnizori de servicii marketing, de servicii de contabilitate, de arhivare, de servicii juridice, altor companii/furnizori de produse sau materiale necesare procesului de producție, ori la solicitarea organelor fiscale sau altor autorități competente de control ale statului, în baza și limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice și privind libera circulație a acestor date, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la CENTROMEDICOR S.R.L., la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către CENTROMEDICOR S.R.L. și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;

Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la CENTROMEDICOR S.R.L., rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;

Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la CENTROMEDICOR S.R.L., ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care CENTROMEDICOR S.R.L. are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu, în cazul solicitărilor de accesare a serviciilor furnizate de către Societate. Datele pot fi șterse în următoarele situații:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la CENTROMEDICOR S.R.L. restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:

 • acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
 • procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;
 • CENTROMEDICOR S.R.L. nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către CENTROMEDICOR S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care CENTROMEDICOR S.R.L. are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea încetării prelucrării datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către CENTROMEDICOR S.R.L.

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

8. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

CENTROMEDICOR S.R.L. pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri.

9. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Conținutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

10. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la adresa sediului social al societății CENTROMEDICOR S.R.L. din Bistrița, Piața Mori, nr. 56, sau prin e-mail la: centromedicor@yahoo.com.